Til hovedinnhold

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring gir deg økonomisk trygghet dersom en uforutsett hendelse skulle ramme deg.

Betalingsforsikring dekker månedlige utgifter til lånet eller kredittkortet hvis du blir sykemeldt, arbeidsledig eller ved dødsfall. Forsikringen tegner du når du søker om lånet eller kredittkort. 

Hva dekker forsikringen?

  • Ufrivillig arbeidsledig/permittering
  • Tap av arbeidsførhet
  • Dødsfall
  • Sykehusinnleggelse 
  • Kritisk sykdom 

Forkjøpsinformasjon for betalingsforsikring

Betalingsforsikringen er et unikt tilbud til Komplett Banks kunder, og du kan laste ned forkjøpsinformasjon og produktark som pdf under.

Oppsummeringen får du for å kunne ta en beslutning om forsikringsavtalen, og vurdere forsikringsbehovet før du kjøper forsikringen. 

Forkjøpsinformasjon for kredittkort (pdf)

Produktark (IPID) for kredittkort (pdf)

Forkjøpsinformasjon for lån (pdf)

Produktark (IPID) lån (pdf)

Vilkår betalingsforsikring

Her finner du fullstendige forsikringsvilkår:

Vilkår betalingsforsikring kredittkort (pdf)
Vilkår betalingsforsikring lån (pdf)

Har du søkt om lån eller kort før 01.01.2021, er det disse vilkårene som gjelder:

Vilkår betalingsforsikring kredittkort 01.07.2019 (pdf)
Vilkår betalingsforsikring lån 17.07.2018 (pdf) 

Har du søkt om lån eller kort før ovennevnte vilkår ble gjeldende, ta kontakt med oss for å få tilsendt korrekt vilkår.

Hva koster forsikringen? 

Betalingsforsikringen for Komplett Bank Mastercard koster 0,9 % av utestående saldo (brukt kreditt) i slutten av hver måned.
Eksempel: Ved utestående saldo på 20 000 kroner vil den månedlige forsikringspremien bli 180 kroner. 

Forsikringen for lån koster 0,25 % av den utestående lånesaldoen i slutten av hver måned.
Eksempel: Ved utestående saldo på 50 000 kroner vil den månedlige forsikringspremien bli 125 kroner.

Premien reduseres når utestående saldo reduseres. Forsikringen faktureres sammen med utestående saldo på månedsfaktura.

Koronasituasjonen og betalingsforsikring

Har du spørsmål som gjelder betalingsforsikring og koronavirus kan du lese oppdatert informasjon om gjeldende retningslinjer på hjemmesiden til BNP Paribas Cardif.

Her finner du oppdatert informasjon fra BNP Paribas Cardif.

Bilde av mann som leser dokumenter
Er uhellet ute? 

Her finner du en oversikt over alle forsikringene vi tilbyr og hvordan du kan melde inn skade dersom du har en forsikringssak. 

Meld skade her