Til hovedinnhold

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring gir deg økonomisk trygghet dersom en uforutsett hendelse skulle ramme deg.

Betalingsforsikring dekker månedlige utgifter til lånet eller kredittkortet hvis du blir sykemeldt, arbeidsledig eller ved dødsfall. Forsikringen tegner du når du søker om lånet eller kredittkort. 

Koronasituasjonen og betalingsforsikring

Har du spørsmål som gjelder betalingsforsikring og koronavirus kan du lese oppdatert informasjon om gjeldende retningslinjer på hjemmesiden til BNP Paribas Cardif.

Her finner du oppdatert informasjon fra BNP Paribas Cardif.

Hva dekker forsikringen?

  • Ufrivillig arbeidsledig/permittering
  • Tap av arbeidsførhet
  • Dødsfall
  • Sykehusinnleggelse 
  • Kritisk sykdom 

Vilkår betalingsforsikring

Her finner du fullstendige forsikringsvilkår

Vilkår betalingsforsikring kredittkort (PDF)
Vilkår betalingsforsikring lån (PDF)

Har du søkt om lån eller kort før 01.01.2021, er det disse vilkårene som gjelder
Vilkår betalingsforsikring kredittkort 01.07.2019 (PDF)
Vilkår betalingsforsikring lån 17.07.2018 (PDF) 

Har du søkt om lån eller kort før ovennevnte vilkår ble gjeldende, ta kontakt med oss for å få tilsendt korrekt vilkår.

Hva koster forsikringen? 

Betalingsforsikringen for Komplett Bank Mastercard koster 0,9 % av utestående saldo i slutten av hver måned. Ved en utestående saldo på eksempelvis 20 000 kroner vil den månedlige forsikringspremien bli 180 kroner. Premien reduseres når utestående saldo reduseres. Forsikringen faktureres sammen med utestående saldo på månedsfaktura.

Forsikringen for lån koster 0,25% av den utestående lånesaldoen i slutten av hver måned. Ved en utestående saldo på eksempelvis 50 000 kroner vil den månedlige forsikringspremien bli 125 kroner. Premien reduseres når utestående lånesaldo reduseres. 

Forsikringen faktureres sammen med utestående saldo på månedsfaktura.

Forkjøpsinformasjon for betalingsforsikring

Her finner du en oppsummering av forsikringen som du får for å kunne ta en beslutning om forsikringsavtalen og vurdere forsikringsbehovet før du kjøper forsikringen. Betalingsforsikring er et unikt tilbud til Komplett Banks kunder.  Betalingsforsikring gir trygghet for deg og din familie dersom du skulle bli syk, arbeidsledig, eller falle fra.
Les mer om forkjøpsinformasjon for kredittkort.

Les mer om forkjøpsinformasjon for lån.

Bilde av mann som leser dokumenter
Er uhellet ute? 

Her finner du en oversikt over alle forsikringene vi tilbyr og hvordan du kan melde inn skade dersom du har en forsikringssak. 

Meld skade her