Til hovedinnhold

Slik melder du inn en skade

Under ser du hvordan du melder inn skade for de enkelte produktene.

Skaden gjelder arbeidsledighet eller sykdom:

Har du en betalingsforsikring og ønsker å melde inn skade for arbeidsledighet eller sykdom til BNP Paribas Cardif, er det enklest å gjøre dette via deres digitale skadeportal:

Gå til BNPs skadeportal her

Ønsker du i stedet å melde inn skaden via e-post eller brev, må du fylle ut et av skadeskjemaene nedenfor og sende inn dette. Obs. skadebehandlingen vil ta noe lengre tid ved skademelding per e-post eller brev.

Skaden gjelder kritisk sykdom eller dødsfall:

Dødsfall og sykdommer definert som kritiske sykdommer skal meldes inn med bruk av skadeskjema. 

 

Skadeskjema som benyttes for lån:

Meld arbeidsledighet/Permittering (PDF)
Meld sykdom/ulykke (PDF)
Meld dødsfall (PDF)
Meld kritisk sykdom (PDF)

Skadeskjema som benyttes for kredittkort:

Meld arbeidsledighet (PDF)
Meld sykdom/ulykke (PDF)
Meld dødsfall (PDF)
Meld kritisk sykdom (PDF)

Adresse til BNP Paribas Cardif skadeavdeling finner du litt lengre ned på siden.

 

Covid-19

Til deg som skal melde inn skade i forbindelse med Covid-19:

Se krav rundt hvilke dokumenter som må sendes inn.

Skaden gjelder kjøpsforsikring:

Gjelder det skade tilknyttet kjøpsforsikringen, må du fylle ut et skadeskjema og sende det inn til BNP Paribas Cardif på e-post eller brev:

Meld skade kjøpsforsikring (PDF)

 

Kontaktinformasjon til BNP Paribas Cardif:

forsikring@bnpparibascardif.no 

BNP Paribas Cardif

Postboks 140 Sentrum 

0102 Oslo

Nettside: www.bnpparibascardif.no 

Telefon: +47 23 23 75 00

Skaden gjelder en reise- og avbestillingsforsikring:

Er det en reise- og avbestillingsforsikring du skal melde inn en skade på, er det Gouda forsikring som vil hjelpe deg videre.

Du melder inn en skade i Goudas digitale skadeportal:

Gå til Goudas skadeportal her

 

Kontakt ved akutt skade på reise:

Gouda Alarmsentral

Telefon: +45 33 15 60 60

Telefaks: +45 33 15 60 61

E-post: alarm@gouda.dk

 

Kontakt ved ikke akutt skade: 

Gouda Reiseforsikring

Skadeavdelingen

Telefon: +47 21 40 85 00

E-post: skade@gouda.no

Nettside: www.gouda.no

Skaden gjelder ID-tyveri:

Det er cxLoyalty, som på vegne av Gouda, håndterer skader dekket av denne forsikringen.

cxLoyalty kontakter du på telefon: +47 66 98 66 02. De er tilgjengelig 24 timer i døgnet - 365 dager i året.