Kundesenter | Komplett Bank
Vennligst vent...

Finn svar på dine spørsmål her!

Fleksibelt Lån

Hva kan Fleksibelt lån benyttes til?

Vi lar deg disponere ditt Fleksibelt Lån akkurat slik du vil. Fleksibelt Lån tilbys dessuten uten at du behøver å stille sikkerhet. Etter at lånet ditt er etablert, får du tilgang til din konto på Min Side der du selv kan gjøre uttak, regningsbetalinger og kontooverføringer innenfor din innvilgete kredittramme.

Hva er maksimal løpetid på Fleksibelt Lån?

Lånet må før eller senere nedbetales i sin helhet, men med et Fleksibelt Lån forplikter du deg ikke til en fast nedbetalingsplan. I stedet gir vi deg frihet til å bestemme nedbetalingen av lånet. Vi vil fakturere et minimumsbeløp som inkluderer påløpte renter og gebyrer, mens du velger hvor stort avdraget skal være hver måned.

Hvem innvilges Fleksibelt Lån?

Dette er minstekravene for å få innvilget et Fleksibelt Lån:
- Du må være fylt 20 år
- Du må ha en folkeregistrert adresse i Norge
- Ingen betalingsanmerkning eller inkassogjeld

Hvilke kostnader er forbundet med Fleksibelt Lån?

Det er kostnadsfritt å ha en ubenyttet, disponibel fleksibel låneramme hos Komplett Bank. Vi belaster imidlertid et etableringsgebyr for opprettelse av lånerammen. Dersom lånerammen benyttes beregnes renter av det til en hver tid utestående beløpet, samt et månedlig termingebyr ved utstedelse av faktura.

Prislisten for Fleksibelt Lån finner du her.

Bør jeg refinansiere andre lån og kreditter med Fleksibelt Lån?

Det kan være flere gode grunner til å refinansiere andre lån med Fleksibelt Lån fra Komplett Bank. Dersom du samler flere lån, vil det være praktisk å kun forholde seg til én månedlig faktura.

Med full fleksibilitet til å betale ned når du vil, vil du hver måned få en bedre likviditet. Ved å samle kredittene vil du dessuten slippe med færre månedsgebyrer og dermed sannsynligvis også komme ut med billigere finansiering.

Kan jeg gjøre uttak av min ledige kredittramme?

En av grunnene til navnet «Fleksibelt Lån» er nettopp mulighetene som gis for å låne opp til din tildelte kredittramme når du måtte ønske dette. Du kan betale regninger og gjøre overføringer til din egen konto ved å logge inn på «Min Side». Husk at du må være ajour med dine fakturaer fra oss og at du har betalt ned noe av ditt opprinnelige lån, slik at du har en kredittramme tilgjengelig.

Jeg ønsker å øke min låneramme, hvordan gjør jeg det?

Har du behov for økt låneramme, ber vi deg om å søke om dette på Min Side.
Merk at lånet må være ajour for å få økt lånerammen og at din forespørsel må komme fra e-postadressen du har registrert hos oss.

Fortell oss hvor mye ekstra du vil låne i din henvendelse.

Kan renten på mitt Fleksibelt Lån endres?

Fleksibelt Lån har flytende rente og renten kan derfor endres. Varsel om renteendring vil sendes ut med minimum 6 ukers varsel dersom det er i kundens disfavør. Tilsvarende gjelder for gebyrer tilknyttet Fleksibelt Lån.

Søknadsbehandling

Når mottar jeg svar på min søknad?

Komplett Bank gir umiddelbart svar på innsendt elektronisk søknad. For søknader om mindre beløp vil det tas endelig avgjørelse om innvilget lånebeløp med en gang. Ved søknader om større beløp vil endelig svar kunne gis kort tid etter at etterspurt tilleggsdokumentasjon (normalt lønnsslipp og selvangivelse) er mottatt.

Hvor mye kan jeg låne?

Komplett Bank tilbyr lånebeløp fra kr 10 000 - 500 000,- med nominell rente fra 7,9 % til 19,9 %.

Hvordan beregnes renten på mitt lån?

Den nominelle renten fastsettes individuelt basert på Komplett Bank sin interne risikovurdering av søkerens betalingsevne.

Hvordan sender jeg inn etterspurt dokumentasjon?

Du har følgende fire alternativer:

1. Elektronisk opplasting på vår hjemmeside (ved hjelp av lenker mottatt på e-post) 
2. Som vedlegg per e-post til kundeservice@komplettbank.no
3. Benytte tilsendt returkonvolutt (dersom du har mottatt dette i posten fra oss) 
4. Sende inn dokumentasjon per post i egen frankert konvolutt

Hvilke dokumenter skal jeg sende inn?

Vi trenger følgende tilleggsinformasjon ved søknad om større lånebeløp:

1. Kopi av siste lønnsslipp 
(Næringsoppgave hvis du er Selvstendig næringsdrivende)

2. Siste selvangivelse
- hentes fra www.altinn.no. Se introduksjon her.
(ikke kopi av ligning/skatteoppgjør)

Dokumentene kan lastes opp på vår hjemmeside (lenke sendt per e-post), sendes per post eller via e-post.

Hvorfor har jeg fått avslag på min søknad?

Vår søknadsbehandling er automatisk og helelektronisk. Vi benytter opplysningene du oppga i søknaden, samt informasjon om økonomiske forhold som innhentes på søknadstidspunktet. På bakgrunn av dette, samt en egenutarbeidet intern scoringsmodell, gir vi våre søkere et umiddelbart svar om hvilken låneramme vi kan tilby. Dersom du har mottatt et avslag, kan vi ikke tilby deg et lån på nåværende tidspunkt.

Hvordan legitimerer jeg meg?

Vi gir deg følgende to alternative måter å identifisere deg på:

Raskeste alternativ!  
1. Elektronisk signering med BankID (benytt BankID eller BankID på mobil i signeringsprosessen)

eller

2. Send inn kopiert gyldig legitimasjon, enten bevitnet av tre personer eller stemplet med rett kopi av politi, domstol eller statlig etat. (s. 4 i dokumentpakken du mottar per post)

Har dere mottatt alt dere trenger fra meg?

Er du usikker på om vi har mottatt alle dokumenter fra deg, kan du kontakte vår kundeservice på telefon 21 00 74 50.

Til informasjon behandler vi alle søknader fortløpende og tar kontakt med deg dersom noe mangler.

Når blir lånet utbetalt?

Vi behandler søknaden din fortløpende og kan i mange tilfeller utbetale lånet samme dag som du søkte.

Så fort lånet er innvilget og vi har mottatt din signering, eventuell etterspurt informasjon fra deg, vil lånet utbetales til din oppgitte konto.

Tilbyr Komplett Bank refinansiering?

Ja, Fleksibelt Lån kan utbetales som en refinansiering. Velger du dette vil vi innfri de lån og kreditter du har hos andre banker.

Vi trenger beløp, kontonummer og eventuell kid til kreditorene vi skal innfri for deg.

Signering

Hvordan legitimerer jeg meg?

Den raskeste måten å legitimere deg er ved å signere lånedokumentene med BankID utstedt fra annen norsk bank. Du vil gjennom søknadsprosessen motta en lenke fra oss der lånedokumentene kan signeres elektronisk. En elektronisk signering med BankID er sidestilt med håndskrevet signatur på papir med vitner.

Signering med BankID sparer deg mye tid. Du slipper da å dra til en offentlig etat for å motta rett kopi av din legitimasjon.

Har du problemer med elektronisk signering?
Vi har laget følgende brukerguider for ulike BankID-signeringer:

BankID på mobil på PC
BankID på mobil på telefon og nettbrett

BankID med brikke på PC
BankID med brikke på telefon og nettbrett

Hvordan legitimerer medsøker seg?

Medsøker kan legitimere seg med samme metode som hovedsøker.
Alternativene er elektronisk signering med BankID og legitimering per post.

Hva gjør jeg med lånedokumentene jeg har mottatt i posten?

Lånedokumentene du har mottatt per post kan du signere for hånd og sende inn til oss i ferdigfrankert konvolutt.

Husk at vi også trenger legitimasjon fra deg som instruert i disse papirene.

Dersom du har signert låneavtalen elektronisk med BankID, trenger du ikke sende inn lånepapirene på nytt til oss.

Faktura

Jeg har mottatt faktura. Hvilket beløp skal jeg betale?

Du må minimum betale fakturaens «minstebeløp å betale». På Fleksibelt lån utgjør minstebeløpet siste måneds påløpte renter og gebyrer. Dersom du ønsker, kan du betale mer enn minimumsbeløpet. Et større beløp vil gå som nedbetaling på lånet og føre til at gjelden reduseres. Når deler av lånet er nedbetalt, vil du få en disponibel kredittramme som gjør at du har mulighet til å igjen låne mer (f.eks. gjennom å betale varer/regninger eller overføre penger til egen konto fra Min Side).

Jeg har ikke mottatt faktura, hva gjør jeg?

Vi sender ut faktura på e-post. Vi ber deg derfor å sjekke din registrerte e-postkonto. Dersom du ikke finner den fakturaen, kan du sjekke om epost har blitt stoppet i epost-filter. Du har alltid også fakturaene tilgjengelig på Min Side.

Tilbyr Komplett Bank eFaktura?

Vi tilbyr for tiden ikke eFaktura, men sender ut din faktura kostnadsfritt på e-post.

Kan jeg få AvtaleGiro på mitt Fleksible Lån?

Ja, du kan benytte AvtaleGiro til å betale dine fakturaer fra Komplett Bank. Dette legger du opp i nettbanken der du har kontoen du benytter for å betale faktura fra Komplett Bank.

Kan jeg endre forfallsdato?

Vi tilbyr kun én forfallsdato, den er fast for alle våre kunder den 20. i hver måned.

Hvordan innfrir jeg lånet?

Ta kontakt med kundeservice på telefon 21 00 74 50, og fortell oss når du vil innfri hele lånet. Vi vil da beregne hvor mye renter som er påløpt siden siste gang du betalte din faktura til oss slik at du får korrekt innfrielsesbeløp.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler fakturaen?

Dersom innbetaling av minstebeløp ikke er registrert hos oss ved månedsskiftet, sperres kontoen din for bruk inntil minstebeløp er betalt. Du vil også bli belastet med forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til statens satser.

Når sendes misligholdt gjeld til inkasso?

Misligholdt gjeld sendes til inkasso dersom forfallet på inkassovarselet er passert og vi fortsatt ikke har mottatt innbetaling. Kravet vil bli belastet med inkassogebyr i henhold til statens satser.

Mitt lån har gått til inkasso, hva gjør jeg?

Vi anbefaler deg å ta kontakt med inkassobyrået for å finne en nedbetalingsløsning. Inkassoselskapet har rett til å beregne salærer som du må dekke, samt gebyrer. Det innebærer at lånet ditt kan bli betydelig dyrere enn det var i utgangspunktet. Samtidig risikerer du å bli registrert med en betalingsanmerkning.

Jeg har betalt fakturaen. Hvor ser jeg innbetalingen på Min Side?

Alle innbetalinger vises på Min Side. Dersom du har betalt fakturaen før forfall vil innbetalingen være synlig på fakturaens forfallsdato. Endre «til dato» i søket når du står på «Kontobevegelser» til slutten av inneværende måned for å få frem din innbetaling.

Min Side

Hvordan logger jeg inn på Min Side?

Du logger enkelt inn ved bruk av BankID eller BankID på mobil utstedt av en annen norsk bank.

Velg "Logg inn" øverst til høyre og deretter "Lån og sparing".

Jeg får feilmelding når jeg skal logge inn. Hva gjør jeg?

Sjekk først at du har riktig passord på BankID'en din. Dersom denne er sperret, ber vi deg om å ta kontakt med utstederbanken for å låse den opp.

Dersom din BankID ikke fungerer kan du forsøke å slette netthistorikken, eller prøve en annen nettleser. Du kan også finne nyttige verktøy for din BankID her.

Jeg har betalt fakturaen. Hvor ser jeg innbetalingen på Min Side?

Alle innbetalinger vises på Min Side. Dersom du har betalt fakturaen før forfall vil innbetalingen være synlig på fakturaens forfallsdato. Endre «til dato» i søket når du står på «Kontobevegelser» til slutten av inneværende måned for å få frem din innbetaling.

Forsikring

Hva er Betalingsforsikring?

Har du tenkt over de økonomiske konsekvensene dersom du skulle bli syk i en lengre periode eller miste jobben? Vi kan ikke hindre at disse uforutsette hendelsene rammer deg, men med Betalingsforsikring kan du bedre din økonomiske situasjon dersom noe uventet skulle skje deg.

I samarbeid med BNP Paribas Cardif tilbyr vi Betalingsforsikring som gir trygghet for deg og din familie dersom du skulle bli syk, arbeidsledig, eller falle fra. Forsikringen gir en månedlig erstatning som dekker det høyeste beløpet av månedlig terminbeløp og 2% av utestående saldo på ditt Fleksibelt Lån i Komplett Bank. Ved død dekkes et beløp tilsvarende saldo på dødsfallsdagen.

Vær oppmerksom på at dekningsomfanget er avhengig av om du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker det høyeste beløpet av enten månedlige terminbeløp på ditt/deres Fleksibelt Lån eller 2 % av saldo (maks. kr 13 000) i inntil ett år ved ufrivillig arbeidsledighet eller midlertidig uførhet. Dette sørger for at du både kan holde deg ajour med obligatoriske rente- og gebyrbetalinger, samt at du betaler noe ned på lånet i dekningsperioden. Ved dødsfall utbetales et beløp tilsvarende utestående saldo med fradrag for eventuelle misligholdte renter og avdrag (maks. kr 500 000).

Dersom lånet er ajour ved et eventuelt dødsfall på hoved- eller medlåntaker vil hele lånet således nedbetales. Fullstendige vilkår leser du her.

Hvordan bestiller jeg Betalingsforsikring?

Forsikringen kan bestilles ved å angi dette når du søker om Fleksibelt Lån i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom du ønsker Betalingsforsikring på ditt allerede etablerte lån ber vi deg kontakte vår kundeservice på telefon 21 00 74 50.

Hvor mye koster forsikringen?

Den månedlige forsikringspremien (prisen) utgjør 0,25 % av utestående saldo ved månedsslutt. Dette innebærer at forsikringen ikke belaster premie i måneder der lånerammen står ubenyttet. Forsikringspremien belastes ditt Fleksibelt lån direkte.

Hvor finner jeg fullstendige forsikringsvilkår?

Fullstendige vilkår finner du her. 

Velger du å tegne Betalingsforsikring på ditt Fleksibelt Lån vil du få tilsendt et forsikringsbevis per e-post.

Hvordan melder jeg skade?

Skademeldingsskjema finner du under:
Skjema ved dødsfall
Skjema ved arbeidsledighet/permittering
Skjema ved sykdom/ulykke

Fyll ut skjemaet og send deretter dette til:
BNP Paribas Cardif,
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo

Skjema må sendes uten ugrunnet opphold etter at forsikringstilfellet inntraff.
Husk å betale dine tilsendte fakturaer for lånet selv om du har et skadetilfelle.

Hva skjer med forsikringen dersom lånet går til inkasso?

Dersom ditt engasjement hos oss er oversendt til inkasso vil forsikringen bli oppsagt og du vil ikke være kvalifisert for dekning ved en eventuell skade.

Kontakt Banken

Trenger du hjelp?

Kontakt oss på telefon 21 00 74 50
eller kundeservice@komplettbank.no

Åpningstider Kundeservice:
mandag til fredag kl 09-16

Vår sperretjeneste er døgnåpen på telefon (+47) 21 00 74 50

Postadresse:
Komplett Bank ASA
Postboks 448
1327 Lysaker

Søknad

Hva er minimumskravene for å få innvilget kort?

 For å få innvilget Komplett Bank Mastercard må du som minimum ha fylt 20 år og ikke ha noen aktive betalingsanmerkninger.

Hvorfor fikk jeg avslag?

 Med bakgrunn i informasjonen vi hadde tilgjengelig på søknadstidspunktet, kunne vi ikke innvilge din søknad. Din søknad er vurdert automatisk der en hel del kriterier ligger til grunn i vurderingen.

Jeg har ikke Bank ID, kan jeg signere på papir?

Det er dessverre ikke mulig, avtalen må signeres elektronisk med BankID.

Jeg får ikke signert med bank ID. Hva er galt?

 Det kan være at din BankID ikke er aktiv for bruk andre steder enn i din egen nettbank. Ta kontakt med banken som har utstedt din brikke for å få låst den opp.

Jeg får ikke krysset av for at innholdet i avtalen er forstått. Hvorfor?

 For å gå videre med signeringen må du åpne avtalevilkårene og lukke dem etter at de er lest. Først da kan du huke av for at innholdet er lest og forstått. De åpnes i en nytt vidu/fane og denne må lukkes for å bekrefte at de er lest.

Kredittgrense

Jeg har fått innvilget lav kreditt, hvorfor?

Da vi mottok din søknad om kredittkort ble det foretatt en vurdering av din søknad basert på ulike kriterier. Kredittgrensen ble innvilget med basis i tilgjengelig informasjon om din økonomiske situasjon på dette tidspunktet. Kredittgrensen er ikke permanent og kan justeres over tid. Når vi har info om betalingshistorikk fra deg, kan vi i fremtiden se på å øke din kredittgrense.

Hvordan søker jeg om høyere kredittgrense?

For å søke om høyere kredittgrense, logger du deg inn på Min Side. På forsiden kan du klikke på Søk om økt kredittgrense. Der kan du velge fra rullegardinmenyen hvilken grense du ønsker å søke om. Du vil få svar på epost i løpet av 1-2 virkedager.

Hvorfor fikk jeg avslag på søknaden om økt kreditt?

Vi gjør en løpende vurdering av din kredittgrense basert på betalingshistorikk og ligningstall. Har du fått et avslag på din søknad, betyr dette at vi ikke kan øke din kredittgrense på nåværende tidspunkt.

Bonus

Hvordan opptjener jeg bonus?

Bonus opptjener du automatisk når du gjør varekjøp med ditt Komplett Bank MasterCard. Kontantuttak og overføringer fra Min Side er ikke berettiget bonusopptjening.

SLIK OPPTJENER DU BONUS MED KORTET:
- 3 % bonus på alle kjøp hos Komplett.no og Blush.no
- 2 % bonus på kjøp av varer på internett*
- 1 % bonus på alle øvrige varekjøp

*Brukersteder registrert som e-handelsvirksomheter av MasterCard

Hvordan bruker jeg mine bonuspoeng?

Når du benytter kortet på Komplett.no blir verdien av dine opptjente bonuspoeng fratrukket din neste faktura. På Min Side under "Transaksjoner" vil du løpende ha oversikt over dine bonusuttak.

Verdi av bonus ved kjøp av varer hos Komplett.no:
1 bonuspoeng = 2 kroner

Verdi av bonus ved uttak mot faktura fra Min Side:
1 bonuspoeng = 1 krone

Hvor mange bonuspoeng kan jeg opptjene?

Du kan spare opptil 500 bonuspoeng pr. måned og 2000 bonuspoeng i løpet av de siste 12 månedene. Bonuspoengene godskrives når transaksjonen blir postert. For kjøp som gjøres i slutten av måneden, kan man oppleve at kjøpet blir bokført måneden etter.

Min Side -> "Bonus" gir deg en oversikt over opptjent bonus hver måned og hittil i år. Se prislisten for flere detaljer angående bonus.

Hvor finner jeg min bonussaldo?

Din bonussaldo vises på fakturaen du mottar fra oss per e-post, samt oppdatert bonussaldo på Min Side under "Bonus".

Kort og PIN

Når mottar jeg kortet?

Når din avtale om Komplett Bank Master Card er signert med BankID vil kortet bli produsert og senere sendt ut per post til din Folkeregistrerte bostedsadresse. Normalt vil du motta kortet etter ca. 3-4 virkedager.

Hvis du ikke har valgt din egen PIN-kode vil tilhørende PIN-kode vil sendes i en separat forsendelse.

Jeg har mottatt kortet, men ikke PIN-koden. Hvor lenge må jeg vente?

PIN-koden sendes til deg i en separat forsendelse tre virkedager etter kortet. Har du ikke mottatt PIN-koden, ber vi deg om å kontakte oss.

Dersom du har valgt din egen PIN-kode i søknadsprosessen, vil du ikke motta PIN-brev per post.

Kan jeg velge PIN-koden selv?

Ja, i søknadsprosessen etter signering vil du få valget om selvvalgt PIN-kode.

Hvordan sperrer jeg kortet mitt?

Dersom du har mistet kortet ditt er du viktig at du sperrer dette så raskt som mulig. Du kan sperre kortet ved å ta kontakt med oss på telefon (+47) 21 00 74 50. Sperretjenesten er døgnåpen.

Hvordan bestiller jeg nytt kort?

Nytt kort kan bestilles ved å kontakte oss på telefon 21 00 74 50.

Hvordan bestiller jeg ny PIN?

For å bestille ny PIN må vi bestille deg et nytt kort og ny PIN. Ta kontakt med kundeservice for å bestille dette.

Kan jeg finne min PIN ved å logge inn på Min Side?

Nei, dessverre ikke på nåværende tidspunkt. Vi jobber med å få på plass muligheten for å vise PIN på Min Side.

Faktura

Tilbyr Komplett Bank eFaktura eller Avtale Giro?

Vi tilbyr for tiden hverken eFaktura eller Avtalegiro, men sender ut din faktura kostnadsfritt til din registrerte e-postadresse.

Når mottar jeg fakturaen?

Faktura sendes ut i starten av hver måned med forfallsdato den 20.

Forfallsdatoen er den samme for alle våre kunder og kan dessverre ikke endres.

Hvordan betaler jeg fakturaen?

Fakturaen betales ved å benytte konto- og KID-nummeret på tilsendte faktura. Du kan fint velge å delbetale din utestående faktura. Påse da å betale minstebeløpet som fremgår av fakturaen. Minstebeløpet utgjør 3 % av din utestående saldo, eller kr 300,- dersom din saldo er lavere enn kr 10.000,-. Betalingsinformasjonen er også tilgjengelig på Min Side og er den samme hver måned.

HUSK! Påse å alltid benytte korrekt KID-nummer ved innbetaling.

Hvorfor har jeg fått rentetransaksjon på min faktura?

Det kan være flere årsaker til at du har fått en rentetransaksjon på din faktura. Ved for sen innbetaling påløper det renter. For kontantuttak og overføringer fra kortet påløper det renter fra transaksjonsdato. Merk at kredittkortbruk hos Posten og Post-i-butikk registreres som kontantuttak og vil være rentebærende transaksjoner.

Jeg har betalt faktura, hvorfor får jeg purring?

Dersom innbetaling til siste forfall ikke er mottatt innen ny faktura utsendes, vil du motta en purring. Har du betalt fakturaen ved månedsskiftet kan vi ha sendt deg purring før innbetalingen ble registrert i våre systemer. Se i så fall bort fra purringen.

Vi anbefaler deg å sjekke dine transaksjoner og innbetalinger jevnlig på Min Side under "Transaksjoner".

Jeg betalte fakturaen for sent og kortet ble sperret. Kan dere åpne det?

Dersom kortet ditt er blitt sperret på grunn av for sen innbetaling av fakturaen, vil kortet automatisk åpnes så fort en ajourinnbetaling blir registrert. Vi kan normalt ikke manuelt overstyre dette.

Bruk av kortet

Hvor mye kan jeg ta ut i minibank?

Uttaksgrensen er kr 10 000,- per 30 dager.

Hva koster det å bruke kortet?

Det er ingen transaksjonsgebyrer på kortet. Varekjøp er også rentefritt i inntil 50 dager. Betaling av regninger og overføringer via Min Side, samt kontantuttak rentebelastes fra transaksjonsdatoen. Merk at transaksjoner i utlandet pålegges et valutapåslag på 1,75 %. Ekstra kostnader ved uttak i minibank kan også forekomme, men dette er det i så fall minibankeier og ikke Komplett Bank som belaster.

Hvor ser jeg siste transaksjoner på mitt kort?

Dine siste korttransaksjoner finner på Min Side under "Transaksjoner". Velg "Logg inn" øverst til høyre og benytt BankID eller BankID på mobil ved innlogging.

Vær oppmerksom på at nylige gjennomførte kjøp kan ligge som reservasjoner og vil først vises med full informasjon når kjøpstransaksjonen har nådd Komplett Bank.

Hvordan betaler jeg med kredittkortet på nett?

Sikkerhetsnivået ved betaling på nett varierer. Enkelte nettsteder krever «3D secure», hvilket innebærer at du oppgir kortinformasjon og autoriserer betalingen med Bank ID. Brukerstedene har ulik praksis på dette. Nettbutikker som bruker «3D Secure» har økt sikkerhet, noe som minimerer risikoen for kortmisbruk.

CVC2-kode er vanlig å måtte oppgi ved kjøp på internett. Denne koden er de tre sifrene i signaturfeltet på baksiden av kortet.

Hvordan overføre penger fra kortet?

Du kan overføre penger fra kredittkortet til din private konto eller betale en regning direkte fra Min Side. Overføringen vil normalt være tilgjengelig på mottakers konto i løpet av 2 virkedager. Merk at rente løper fra transaksjonsdato ved overføringer og regningsbetalinger.

Vi har laget en detaljert veiledning, se gjerne denne.

Kortet mitt virker ikke. Hva gjør jeg?

Sjekk at kortet ditt er i god stand, uten skader og slitasje. Avviste forsøk kan også skyldes tekniske feil hos brukerstedet. Ta kontakt med kundeservice for mer informasjon eller dersom vi skal bestille et nytt kort.

Merk at manglende betaling av faktura kan gi deg problemer med å bruke kortet.

Betalingsutsettelse i opptil 9 måneder

Hva koster det å utsette betalingen av enkeltkjøp?

Du vil bli belastet et gebyr for hver betalingsutsettelse du oppretter og gebyret avhenger av hvor lenge du ønsker å utsette betalingen av varekjøpet.

3 måneder = 249.-
6 måneder = 329.-
9 måneder = 449.-

Varekjøpet er rentefritt i utsettelsesperioden

Se prislisten for mer informasjon

Hvordan velger jeg betalingsutsettelse?

Du kan velge å utsette betaling ved å gå til transaksjonslisten på Min Side og trykke på informasjonstegnet (i) på det varekjøpet du ønsker å utsette. Du bekrefter så hvilken periode du ønsker og bekrefter valget med BankID.

Gjelder betalingsutsettelse for hele fakturaen eller kun et enkelt varekjøp?

Opprettelse av betalingsutsettelse vil kun være gyldig for det gjeldende varekjøpet du utsetter. Dersom du ønsker å utsette flere varekjøp må du betale utsettelsesgebyr for hvert varekjøp du utsetter.

Når må jeg betale gebyret for betalingsutsettelse?

Gebyr for betalingsutsettelse belastes ditt kort umiddelbart og må betales på neste faktura.

Hvis jeg utsetter et kjøp vil jeg fortsatt ha tilsvarende tilgjengelig kreditt?

Nei, det utsatte kjøpet blir trukket fra din tilgjengelige kreditt.

Min Side

Hvordan logger jeg inn på Min Side?

Du logger enkelt inn ved bruk av BankID eller BankID på mobil utstedt av en annen norsk bank.

Velg "Logg inn" øverst til høyre og deretter "Kredittkort".

Jeg får feilmelding når jeg skal logge inn. Hva gjør jeg?

Sjekk først at du har riktig passord på BankID'en din. Dersom denne er sperret, ber vi deg om å ta kontakt med utstederbanken for å låse den opp.

Dersom din BankID ikke fungerer kan du forsøke å slette netthistorikken, eller prøve en annen nettleser.
Du kan også finne nyttige verktøy for din BankID her.

Forsikring

Hvilke forsikringer er inkludert i kortet?

Komplett Bank MasterCard tilbyr deg som kunde unike forsikringsordninger.

Inkludert i kortet har du alltid følgende forsikringer tilknyttet dine kjøp:
- ID-tyveriforsikring
- Kjøpsforsikring
- Reise- og avbestillingsforsikring

I tillegg tilbyr vi en kostnadsfri Betalingsforsikring i opptil tre måneder til nye kortkunder, dersom du kvalifiserer for dette. Fullstendige vilkår finner du i prislisten.

Hva er Betalingsforsikring?

Som kortkunde i Komplett Bank får du i opptil de tre første månedene kostnadsfri betalingsforsikring hvis vilkårene for dette er tilstede. Betalingsforsikringen dekker innbetaling av minstebeløpet på ditt kredittkort hver måned dersom du blir permittert, arbeidsufør eller innlagt på sykehus. Ved tap av liv dekkes hele utestående saldo

Vilkårene for at forsikringen skal være gjeldende er som følger:

  • Er ikke kjent med forestående arbeidsledighet/permittering
  • Kan utføre arbeid uten innskrenkning og ikke vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste år
  • Ikke kjent med eksisterende sykdom/skade. Ikke kjent med sykdom, skade som kan føre til dødsfall eller kritisk sykdom
  • Er fast ansatt i minst 16 timer i uka eller selvstendig næringsdrivende, i minst seks sammenhengende måneder forut for kjøp
  • Er ikke fylt 66 år

Fullstendige vilkår finner du her.

Reklamasjon

Jeg har oppdaget ukjente transaksjoner på mitt kort. Hva gjør jeg?

Det første du bør gjøre er å se gjennom ordrebekreftelser og kvitteringer for å se om du finner et kjøp fra denne datoen som stemmer overens med beløpet. Noen brukersteder kan ha en fakturatekst som er annerledes enn brukerstedets egentlige navn. Finner du ikke ut av det kan du kontakte oss på telefon 21 00 74 50.

Dersom du oppdager en transaksjon for et kjøp som ikke er foretatt av deg, ta kontakt med kundeservice for å registrere en reklamasjonssak. Har du allerede sperret kortet kan du fylle ut dette skjemaet og returnere til reklamasjon@komplettbank.no.

Tips: Lagre skjemaet lokalt på din PC for å skrive direkte i dokumentet.

Kan jeg finne mer informasjon om transaksjoner foretatt med mitt kort?

Kundeservice kan i sine systemer se noe mer informasjon enn hva som fremkommer på faktura og Min Side. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål angående spesifikke transaksjoner, slik at vi kan se på saken.

Jeg trenger kvittering for et kjøp. Har dere kopi?

Vi sitter ikke på underbilag på transaksjoner.
Vennligst kontakt brukerstedet for å få tilsendt kopi av kvittering.

Jeg har bestilt en vare som jeg ikke har mottatt. Kan dere hjelpe meg?

Før vi kan hjelpe deg, ber vi deg om å ta kontakt med brukerstedet angående saken. Ta gjerne kontakt skriftlig, men ring også. Ta vare på all kommunikasjon med brukerstedet for å kunne dokumentere dette ved en eventuell reklamasjonssak.

Dersom du ikke kommer noen vei med brukerstedet kan du registrere en reklamasjon hos oss. Legg da ved kvitteringer og dokumentasjon på kontakt med brukerstedet. Fyll ut dette skjemaet for å registrere en reklamasjon

Tips: Lagre skjemaet lokalt på din PC for å skrive direkte i dokumentet.

Jeg har aldri mottatt noe kort, men har fått tilsendt faktura. Hvorfor?

I disse tilfellene, ber vi deg kontakte oss så raskt som overhode mulig da kortet kan være utsatt for misbruk. Kontakt kundeservice på telefon 21 00 74 50 for råd og videre prosess.

Må jeg politianmelde misbruk på kort?

Ja, for at vi skal kunne starte undersøkelser og gå videre med reklamasjonen trenger vi bekreftelse på at forholdet er politianmeldt.

Hvordan reklamerer jeg?

Har du ikke mottatt betalt vare, mottatt en falsk vare eller blitt dobbeltbelastet?
Vennligst fyll ut dette skjemaet

Har du oppdaget ukjente transaksjoner foretatt med ditt kort?
Vennligst fyll ut dette skjemaet

Returner skjemaet sammen med nødvendig informasjon/dokumentasjon til reklamasjon@komplettbank.no
Tips: Lagre skjemaet lokalt på din PC for å skrive direkte i dokumentet.

Sperring av kort

Hvordan sperrer jeg kortet mitt?

Dersom du har mistet kortet ditt er du viktig at du sperrer dette så raskt som mulig. Du kan sperre kortet ved å ta kontakt med oss på telefon (+47) 21 00 74 50. Sperretjenesten er døgnåpen.

Kontakt banken

Trenger du hjelp?

Kontakt oss på telefon 21 00 74 50
eller kundeservice@komplettbank.no

Åpningstider Kundeservice:
mandag til fredag kl 09-16

Vår sperretjeneste er døgnåpen på telefon (+47) 21 00 74 50

Postadresse:
Komplett Bank ASA
Postboks 448
1327 Lysaker

Søknad

Hvem kan åpne Høyrentekonto i Komplett Bank?

For å åpne innskuddskonto må du ha norsk personnummer, være fylt 18 år og ha BankID eller BankID på mobil. Det er i tillegg et krav om folkeregistrert adresse i Norge.

Er Komplett Bank medlem av Bankenes Sikringsfond?

Ja, alle norske banker er medlemmer i Bankenes sikringsfond, Komplett Bank inkludert. Garantien fra Bankenes sikringsfond gjelder for innskudd en kunde har i en av medlemsbankene, inkludert rente, opp til garantibeløpet på to millioner kroner.

Kan renten på min Høyrentekonto endres?

Høyrentekonto fra Komplett Bank har flytende rente. Eventuelt varsel om renteendring i kundens disfavør vil Komplett Bank sende ut 2 måneder før endelig rentejustering.
Komplett Bank har et ønske om å tilby konkurransedyktige innskuddsbetingelser over tid.

Må jeg bytte min hovedbankforbindelse?

Det er ikke nødvendig å bytte hovedbankforbindelse for å gjøre et høyrenteinnskudd hos Komplett Bank. For enkelte vil det dessuten gi en ekstra forsikring å holde innskudd hos hver enkelt bank lavere enn garantisummen fra Bankgarantifondet.

Overføring

Hvordan gjør jeg et innskudd til min Høyrentekonto?

Etter at kontoen er opprettet vil du motta ditt personlige KID-nummer i avtaledokumentene. Innbetaling til din konto gjør du ved å benytte felles kontonummer 6012.06.41487 i tillegg til ditt personlige KID-nummer.

Hvordan overfører jeg penger fra min Høyrentekonto i Komplett Bank?

Overføringer og betalinger fra konto registrerer du selv på «Min Side». Beløpet vil normalt være på mottakerkontoen påfølgende bankdag og senest innen to bankdager.

Vi tilbyr kun overføringer til personlige konti uten bruk av KID-nummer.

Kontakt banken

Trenger du hjelp?

Kontakt oss på telefon 21 00 74 50
eller kundeservice@komplettbank.no

Åpningstider Kundeservice:
mandag til fredag kl 09-16

Vår sperretjeneste er døgnåpen på telefon (+47) 21 00 74 50

Postadresse:
Komplett Bank ASA
Postboks 448
1327 Lysaker

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Kontakt oss på telefon 21 00 74 50
eller kundeservice@komplettbank.no

Åpningstider Kundeservice:
mandag til fredag kl 09-16

Vår sperretjeneste er døgnåpen på telefon (+47) 21 00 74 50

Postadresse:
Komplett Bank ASA
Postboks 448
1327 Lysaker

Kundeforhold

Hvordan endrer jeg min postadresse?

Dersom du har fått ny postadresse, ber vi deg ta kontakt med oss på kundeservice@komplettbank.no. Det er viktig for oss at din kontaktinformasjonen er oppdatert til enhver tid.

Jeg har endret navn, hvor melder jeg dette?

Dersom du har skiftet navn som følge av ekteskap, registrert partnerskap, skilsmisse eller andre årsaker, ber vi deg sende oss en skriftlig henvendelse til kundeservice@komplettbank.no.

Hvordan sier jeg opp mitt kundeforhold?

Ønsker du å avslutte ditt kundeforhold, ber vi deg gjøre en skriftlig henvendelse per e-post eller post. Det er en forutsetning for å avslutte kundeforholdet at eventuelt lån eller kredittkort er innfridd og at du ikke har noe annet utestående med Komplett Bank i form av renter, gebyrer eller andre kostnader.

Oppsigelsen skal sendes til kundeservice@komplettbank.no.