Kundesenter | Komplett Bank
Vennligst vent...

Finn svar på dine spørsmål her!

Fleksibelt Lån

Hva kan Fleksibelt Lån benyttes til?

Vi lar deg disponere ditt Fleksibelt Lån akkurat slik du vil. Fleksibelt Lån tilbys dessuten uten at du behøver å stille sikkerhet i form av egen bolig, hytte eller bil. Etter at lånet ditt er etablert, får du tilgang til din konto på Min Side der du selv kan gjøre uttak, regningsbetalinger og kontooverføringer innenfor din innvilgete låneramme.

Hva er maksimal løpetid på Fleksibelt Lån?

Lånet må før eller senere nedbetales i sin helhet, men med et Fleksibelt Lån forplikter du deg ikke til en fast nedbetalingsplan. Vi vil fakturere et minimumsbeløp hver måned, som inkluderer påløpte renter, gebyr og avdrag. Lånet kan innfris akkurat når du måtte ønske, helt kostnadsfritt. 

Minimumsbeløpet er utregnet basert på 5 års nedbetaling.

Hvem innvilges Fleksibelt Lån?

Dette er minstekravene for å få innvilget et Fleksibelt Lån:
- Du må være fylt 20 år
- Du må ha en folkeregistrert adresse i Norge
- Ingen betalingsanmerkning eller inkassogjeld

Hvilke kostnader er forbundet med Fleksibelt Lån?

Det er kostnadsfritt å ha en disponibel fleksibel låneramme hos Komplett Bank. Vi belaster imidlertid et etableringsgebyr for opprettelse av lånerammen. Dersom lånerammen benyttes beregnes renter av det til en hver tid utestående beløpet, samt et månedlig termingebyr ved utstedelse av faktura.

Prislisten for Fleksibelt Lån finner du her.

Bør jeg refinansiere andre lån og kreditter med Fleksibelt Lån?

Det kan være flere gode grunner til å refinansiere andre lån med Fleksibelt Lån fra Komplett Bank. Dersom du samler flere lån, vil det være praktisk å kun forholde seg til én månedlig faktura.

Med full fleksibilitet til å betale ned når du vil, vil du hver måned få en bedre likviditet. Ved å samle kredittene vil du dessuten slippe med færre månedsgebyrer og dermed sannsynligvis også komme ut med billigere finansiering.

Kan jeg gjøre uttak av min ledige låneramme?

En av grunnene til navnet «Fleksibelt Lån» er nettopp mulighetene som gis for å låne opp til din tildelte låneramme når du måtte ønske dette. Du kan betale regninger og gjøre overføringer til din egen konto ved å logge inn på «Min Side». Husk at du må være ajour med dine fakturaer fra oss og at du har betalt ned noe av ditt opprinnelige lån, slik at du har en låneramme tilgjengelig.

Jeg ønsker å øke min låneramme, hvordan gjør jeg det?

Har du behov for økt låneramme, ber vi deg om å søke om dette på Min Side.
Merk at lånet må være ajour for å få økt lånerammen og at din forespørsel må komme fra e-postadressen du har registrert hos oss.

Fortell oss hvor mye ekstra du vil låne i din henvendelse.

Kan renten på mitt Fleksibelt Lån endres?

Fleksibelt Lån har flytende rente og renten kan derfor endres. Varsel om renteendring vil sendes ut med minimum 6 ukers varsel dersom det er i kundens disfavør. Tilsvarende gjelder for gebyrer tilknyttet Fleksibelt Lån.

Søknadsbehandling

Når mottar jeg svar på min søknad?

Komplett Bank gir raskt svar på innsendt elektronisk søknad. Basert på en individuell vurdering av inntastede opplysninger og en ekstern kredittsjekk kan du bli bedt om å laste opp tillleggsdokumentasjon (normalt lønnsslipp og skattemelding/selvangivelse). Nærmere informasjon vil bli gitt i søknadsprosessen.

Hvor mye kan jeg låne?

Komplett Bank tilbyr lånebeløp fra kr 10 000 - 500 000,- med nominell rente fra 7,9 % til 19,9 %.

Hvordan beregnes renten på mitt lån?

Den nominelle renten fastsettes individuelt basert på Komplett Bank sin interne risikovurdering av søkerens betalingsevne.

Hvordan sender jeg inn etterspurt dokumentasjon?

Du har følgende tre alternativer:

1. Elektronisk opplasting på vår hjemmeside (ved hjelp av lenker mottatt på e-post) 
2. Som vedlegg per e-post
3. Sende inn dokumentasjon per post i egen frankert konvolutt

Hvilke dokumenter skal jeg sende inn?

Vi trenger følgende tilleggsinformasjon ved søknad om større lånebeløp:

1. Kopi av siste lønnsslipp 
(Næringsoppgave hvis du er Selvstendig næringsdrivende)

2. Siste Skattemelding (selvangivelse)
- hentes fra www.altinn.no. Se introduksjon her.
(ikke kopi av ligning/skatteoppgjør)

Dokumentene kan lastes opp på vår hjemmeside (lenke sendt per e-post), sendes per post eller via e-post.

Hvorfor har jeg fått avslag på min søknad?

Vår søknadsbehandling er automatisk og helelektronisk. Vi benytter opplysningene du oppga i søknaden, samt informasjon om økonomiske forhold som innhentes på søknadstidspunktet. På bakgrunn av dette, samt en egenutarbeidet intern scoringsmodell, gir vi våre søkere et umiddelbart svar om hvilken låneramme vi kan tilby. Dersom du har mottatt et avslag, kan vi ikke tilby deg et lån på nåværende tidspunkt.

Hvordan legitimerer jeg meg?

Det er viktig for oss at vi kan tilby en smidig søknadsprosess. Derfor har vi valgt å kun tilby elektronisk signering med BankID.
Signering med BankID-brikke og BankID på mobil er godkjente signeringsmetoder.

Har dere mottatt alt dere trenger fra meg?

Er du usikker på om vi har mottatt alle dokumenter fra deg, kan du kontakte vår kundeservice på telefon 21 00 74 50.

Til informasjon behandler vi alle søknader fortløpende og tar kontakt med deg dersom noe mangler.

Når blir lånet utbetalt?

Vi behandler søknaden din fortløpende, og kan i mange tilfeller utbetale lånet samme dag som du søkte.

Så fort lånet er innvilget og vi har mottatt din signering, samt eventuell etterspurt informasjon fra deg, vil lånet utbetales til din oppgitte konto.

Tilbyr Komplett Bank refinansiering?

Ja, Fleksibelt Lån kan utbetales som en refinansiering. Velger du dette vil vi innfri de lån og kreditter du har hos andre banker.

Vi trenger beløp, kontonummer og eventuell kid til kreditorene vi skal innfri for deg.

Signering

Hvordan legitimerer jeg meg?

Den raskeste måten å legitimere deg er ved å signere lånedokumentene med BankID utstedt fra annen norsk bank. Du vil gjennom søknadsprosessen motta en lenke fra oss der lånedokumentene kan signeres elektronisk. En elektronisk signering med BankID er sidestilt med håndskrevet signatur på papir med vitner.

Signering med BankID sparer deg mye tid. Du slipper da å dra til en offentlig etat for å motta rett kopi av din legitimasjon.

Har du problemer med elektronisk signering?
Vi har laget følgende brukerguider for ulike BankID-signeringer:

BankID på mobil på PC
BankID på mobil på telefon og nettbrett

BankID med brikke på PC
BankID med brikke på telefon og nettbrett

Hvordan legitimerer medsøker seg?

Medsøker kan legitimere seg med samme metode som hovedsøker. Vi tilbyr elekstronisk signering med BankID og BankID på mobil.

Hva gjør jeg med lånedokumentene jeg har mottatt i posten?

Lånedokumentene du har mottatt per post kan du signere for hånd og sende inn til oss i ferdigfrankert konvolutt.

Husk at vi også trenger legitimasjon fra deg som instruert i disse papirene.

Dersom du har signert låneavtalen elektronisk med BankID, trenger du ikke sende inn lånepapirene på nytt til oss.

Faktura

Jeg har mottatt faktura. Hvilket beløp skal jeg betale?

Du må minimum betale fakturaens «minstebeløp å betale». Dersom du ønsker, kan du betale mer enn minimumsbeløpet. Et ekstra innbetalt beløp vil direkte gå som nedbetaling på lånet og føre til at gjelden reduseres. Når deler av lånet er nedbetalt, vil du få en disponibel kredittramme som gjør at du har mulighet til å igjen låne mer (f.eks. gjennom å betale varer/regninger eller overføre penger til egen konto fra Min Side).

Jeg har ikke mottatt faktura, hva gjør jeg?

Vi sender ut faktura på e-post. Vi ber deg derfor å sjekke din registrerte e-postkonto. Dersom du ikke finner den fakturaen, kan du sjekke om epost har blitt stoppet i epost-filter. Du har alltid også fakturaene tilgjengelig på Min Side.

Tilbyr Komplett Bank eFaktura?

Vi tilbyr for tiden ikke eFaktura, men sender ut din faktura kostnadsfritt på e-post.

Kan jeg få AvtaleGiro på mitt Fleksible Lån?

Ja, du kan benytte AvtaleGiro til å betale dine fakturaer fra Komplett Bank. Dette legger du opp i nettbanken der du har kontoen du benytter for å betale faktura fra Komplett Bank.

Dersom du velger å opprette Avtalegiro i nettbanken, vil vi kort tid etter sende deg en e-post der vi ber deg om å bekrefte at minstebeløpet trekkes. Dette er en forutsetning for at Avtalegiro skal være gjeldende.

Kan jeg endre forfallsdato?

Vi tilbyr kun én forfallsdato, den er fast for alle våre kunder den 20. i hver måned.

Hvordan innfrir jeg lånet?

Ta kontakt med kundeservice på telefon 21 00 74 50, og fortell oss når du vil innfri hele lånet. Vi vil da beregne hvor mye renter som er påløpt siden siste gang du betalte din faktura til oss slik at du får korrekt innfrielsesbeløp.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler fakturaen?

Dersom innbetaling av minstebeløp ikke er registrert hos oss ved månedsskiftet, sperres kontoen din for bruk inntil minstebeløp er betalt. Du vil også bli belastet med forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til statens satser.

Når sendes misligholdt gjeld til inkasso?

Misligholdt gjeld sendes til inkasso dersom forfallet på inkassovarselet er passert og vi fortsatt ikke har mottatt innbetaling. Kravet vil bli belastet med inkassogebyr i henhold til statens satser.

Mitt lån har gått til inkasso, hva gjør jeg?

Vi anbefaler deg å ta kontakt med inkassobyrået for å finne en nedbetalingsløsning. Inkassoselskapet har rett til å beregne salærer som du må dekke, samt gebyrer. Det innebærer at lånet ditt kan bli betydelig dyrere enn det var i utgangspunktet. Samtidig risikerer du å bli registrert med en betalingsanmerkning.

Jeg har betalt fakturaen. Hvor ser jeg innbetalingen på Min Side?

Alle innbetalinger vises på Min Side. Dersom du har betalt fakturaen før forfall vil innbetalingen være synlig på fakturaens forfallsdato. Endre «til dato» i søket når du står på «Kontobevegelser» til slutten av inneværende måned for å få frem din innbetaling.

Min Side

Hvordan logger jeg inn på Min Side?

Du logger enkelt inn ved bruk av BankID eller BankID på mobil utstedt av en annen norsk bank.

Velg "Logg inn" øverst til høyre.

Jeg får feilmelding når jeg skal logge inn. Hva gjør jeg?

Sjekk først at du har riktig passord på BankID'en din. Dersom denne er sperret, ber vi deg om å ta kontakt med utstederbanken for å låse den opp.

Dersom din BankID ikke fungerer kan du forsøke å slette netthistorikken, eller prøve en annen nettleser. Du kan også finne nyttige verktøy for din BankID her.

Jeg har betalt fakturaen. Hvor ser jeg innbetalingen på Min Side?

Alle innbetalinger vises på Min Side. Dersom du har betalt fakturaen før forfall vil innbetalingen være synlig på fakturaens forfallsdato. Endre «til dato» i søket når du står på «Kontobevegelser» til slutten av inneværende måned for å få frem din innbetaling.

Forsikring

Hva er Betalingsforsikring?

Har du tenkt over de økonomiske konsekvensene dersom du skulle bli syk i en lengre periode eller miste jobben? Vi kan ikke hindre at disse uforutsette hendelsene rammer deg, men med Betalingsforsikring kan du bedre din økonomiske situasjon dersom noe uventet skulle skje deg.

I samarbeid med BNP Paribas Cardif tilbyr vi Betalingsforsikring som gir trygghet for deg og din familie dersom du skulle bli syk, arbeidsledig, eller falle fra. 

Hva dekker forsikringen?

Arbeidsledighet og sykemelding: 
Månedserstatningen er det høyeste beløpet av enten månedskostnaden for lånet eller 2% av den utestående saldoen på ditt Fleksible lån. Maksimalt erstatningsbeløp er 13 000 kr. Selvstendig næringsdrivende er ikke dekket av dekning for arbeidsledighet.

Dødsfall: 
Forsikringsbeløpets størrelse er lik utestående lånesaldo, maksimalt 500 000 kr.

Dersom låneavtalen er inngått av to personer (hovedlåntaker og medlåntaker) kan begge tre inn i dekningen for dødsfall, mens kun hovedlåntaker kan tre inn i de øvrige dekningene under forsikringen. 

Fullstendige vilkår leser du her. 
 

Hvordan bestiller jeg Betalingsforsikring?

Forsikringen velges i søknadsprosessen når du søker om Fleksibelt Lån. 

Hvor mye koster forsikringen?

Den månedlige forsikringspremien (prisen) utgjør 0,25 % av utestående saldo ved månedsslutt. Ved en utestående saldo på eksempelvis kr 50 000 vil den månedlige forsikringspremien bli kr 125. 

Hvor finner jeg fullstendige forsikringsvilkår?

Fullstendige vilkår finner du her.
Førkjøpsinformasjon finner du her.


Velger du å tegne Betalingsforsikring på ditt Fleksibelt Lån vil du få tilsendt et forsikringsbevis per e-post.

Hvordan melder jeg skade?

Skademeldingsskjema finner du ved følge linken under:
Meld skade

Kontakt Banken

Trenger du hjelp?

Kontakt oss på telefon 21 00 74 50
eller på e-post

Åpningstider Kundeservice:
mandag til fredag kl 09-16

Vår sperretjeneste er døgnåpen på telefon (+47) 21 00 74 50

Postadresse:
Komplett Bank ASA
Postboks 448
1327 Lysaker

Søknad

Hva er minimumskravene for å få innvilget kort?

 For å få innvilget Komplett Bank Mastercard må du som minimum ha fylt 20 år og ikke ha noen aktive betalingsanmerkninger.

Hvorfor fikk jeg avslag?

 Med bakgrunn i informasjonen vi hadde tilgjengelig på søknadstidspunktet, kunne vi ikke innvilge din søknad. Din søknad er vurdert automatisk der en hel del kriterier ligger til grunn i vurderingen.

Jeg har ikke Bank ID, kan jeg signere på papir?

Det er dessverre ikke mulig, avtalen må signeres elektronisk med BankID.

Jeg får ikke signert med bank ID. Hva er galt?

 Det kan være at din BankID ikke er aktiv for bruk andre steder enn i din egen nettbank. Ta kontakt med banken som har utstedt din brikke for å få låst den opp.

Jeg får ikke krysset av for at innholdet i avtalen er forstått. Hvorfor?

 For å gå videre med signeringen må du åpne avtalevilkårene og lukke dem etter at de er lest. Først da kan du huke av for at innholdet er lest og forstått. De åpnes i en nytt vidu/fane og denne må lukkes for å bekrefte at de er lest.

Kredittgrense

Jeg har fått innvilget lav kreditt, hvorfor?

Da vi mottok din søknad om kredittkort ble det foretatt en vurdering av din søknad basert på ulike kriterier. Kredittgrensen ble innvilget med basis i tilgjengelig informasjon om din økonomiske situasjon på dette tidspunktet. Kredittgrensen er ikke permanent og kan justeres over tid. Når vi har info om betalingshistorikk fra deg, kan vi i fremtiden se på å øke din kredittgrense.

Hvordan søker jeg om høyere kredittgrense?

For å søke om høyere kredittgrense, logger du deg inn på Min Side. På forsiden kan du klikke på Søk om økt kredittgrense. Der kan du velge fra rullegardinmenyen hvilken grense du ønsker å søke om. Du vil få svar på epost i løpet av 1-2 virkedager.

Hvorfor fikk jeg avslag på søknaden om økt kreditt?

Vi gjør en løpende vurdering av din kredittgrense basert på betalingshistorikk og ligningstall. Har du fått et avslag på din søknad, betyr dette at vi ikke kan øke din kredittgrense på nåværende tidspunkt.

Bonus

Hvordan opptjener jeg bonus?

Bonus opptjener du automatisk når du gjør varekjøp med ditt Komplett Bank MasterCard. Kontantuttak og overføringer fra Min Side er ikke berettiget bonusopptjening.

SLIK OPPTJENER DU BONUS MED KORTET:
- 4 % bonus på alle kjøp hos Komplett.no og Blush.no*
- 2 % bonus på kjøp av varer på internett**
- 1 % bonus på alle øvrige varekjøp

* Gjelder fra og med 1 august 2018. Frem til da er det 3% bonus ved opptjening og dobling av poeng ved uttak på komplett.no.
** Brukersteder registrert som e-handelsvirksomheter av MasterCard

Hvordan bruker jeg mine bonuspoeng?

Når du benytter kortet ditt på Komplett.no må du velge å huke av boksen «bruk bonuspoeng». Verdien av dine bonuspoeng blir deretter fratrukket totalsummen i kassen. 
På Min Side under «Transaksjoner» vil du løpende ha oversikt over dine bonusuttak. 

Se hvordan du bruker bonus her. (Gjelder kun Komplett-varer)

Verdi av bonus ved kjøp av Komplett-varer hos Komplett.no:
1 bonuspoeng = 2 kroner*

Verdi av bonus ved uttak mot faktura fra Min Side:
1 bonuspoeng = 1 krone

* Fra og med 1. august 2018 vil ikke verdien av bonussaldoen kunne dobles ved uttak på komplett.no.

Hvor mange bonuspoeng kan jeg opptjene?

Du kan spare opptil 500 bonuspoeng pr. måned og 2000 bonuspoeng i løpet av de siste 12 månedene. Bonuspoengene godskrives når transaksjonen blir postert. For kjøp som gjøres i slutten av måneden, kan man oppleve at kjøpet blir bokført måneden etter.

Min Side -> "Bonus" gir deg en oversikt over opptjent bonus hver måned og hittil i år. Se prislisten for flere detaljer angående bonus.

Hvor finner jeg min bonussaldo?

Din bonussaldo vises på fakturaen du mottar fra oss per e-post, samt oppdatert bonussaldo på Min Side under "Bonus".

Hvordan beregnes bonus?

Bonuspoeng opptjenes i hele kroner, og det rundes opp eller ned etter standard matematisk formel. Dvs. opparbeider man 2,50 bonuspoeng får man tildelt 3, og opparbeider man 2,49 bonuspoeng tildeles man 2. På enkeltkjøp kan man derfor oppleve å få ett for lite eller ett ekstra bonuspoeng, mens over tid vil dette jevne seg ut.

Handler du i butikk er du derfor nødt til å handle for minimum 50 kr for å få bonuspoeng. Handler du for 49 kr tilsvarer dette 0,49 poeng og rundes ned til 0. 

Kan jeg bruke bonuspoengene mine ved "Kjøp med et klikk"?

Det er dessverre ikke mulig å bruke oppsparte bonuspoengene ved "Kjøp med et klikk", men du tjener naturligvis poeng under samme vilkår som ellers. 

"Kjøp med ett klikk" er en enkel måte å bestille en vare på, for da slipper du omveien via handlevognen og kassen. Du må være logget inn for å kunne betale med ett klikk. Dersom du tidligere har lagret kortinformasjonen din på Komplett er det dette kortet som blir belastet når du benytter deg av "Kjøp med ett klikk".

For å benytte deg av opptjent bonus må du gå til vanlig kasse og huke av boksen ved siden av "Bruk bonuspoeng". Beløpet å betale vil automatisk endre seg når du har valgt å bruke bonusen din. 1 poeng = 2 kr*.

* Fra og med 1. august 2018 vil verdien av bonussaldoen ikke kunne dobles ved uttak av Komplett-varer på Komplett.no.

Kort og PIN

Når mottar jeg kortet?

Når din avtale om Komplett Bank Master Card er signert med BankID vil kortet bli produsert og senere sendt ut per post til din Folkeregistrerte bostedsadresse. Normalt vil du motta kortet etter ca. 3-4 virkedager.

Hvis du ikke har valgt din egen PIN-kode vil tilhørende PIN-kode vil sendes i en separat forsendelse.

Jeg har mottatt kortet, men ikke PIN-koden. Hvor lenge må jeg vente?

PIN-koden sendes til deg i en separat forsendelse tre virkedager etter kortet. Har du ikke mottatt PIN-koden, ber vi deg om å kontakte oss.

Dersom du har valgt din egen PIN-kode i søknadsprosessen, vil du ikke motta PIN-brev per post.

Kan jeg velge PIN-koden selv?

Ja, i søknadsprosessen etter signering vil du få valget om selvvalgt PIN-kode. Du kan velge PIN innen 48 timer etter signering.
Dersom du senere glemmer din PIN, kan du finne den på Min Side. 

Hvordan sperrer jeg kortet mitt?

Dersom du har mistet kortet ditt er du viktig at du sperrer dette så raskt som mulig. Du kan sperre kortet ved å ta kontakt med oss på telefon (+47) 21 00 74 50. Sperretjenesten er døgnåpen.

Hvordan bestiller jeg nytt kort?

Nytt kort kan bestilles ved å kontakte oss på telefon 21 00 74 50.

Hvordan bestiller jeg ny PIN?

Du kan se din PIN tilhørende ditt kort på Min Side.
For å bestille ny PIN må vi bestille deg et nytt kort og ny tilfeldig valgt PIN. Ta kontakt med kundeservice for å bestille dette.

Kan jeg finne min PIN ved å logge inn på Min Side?

Ja, du finner PIN på Min Side.

Logg inn ved hjelp av BankID eller BankID på mobil. Velg Kredittkort i menyen helt øverst, Trykk deretter på MITT KORT. Trykk så på Se PIN. 
Sjekk at ditt kortnummer stemmer, og klikk på spørsmålstegnene for å se din PIN. PINer synlig i noen sekunder. Du kan se PIN så mange ganger du vil. 

Faktura

Tilbyr Komplett Bank eFaktura eller Avtale Giro?

Vi tilbyr for tiden hverken eFaktura eller Avtalegiro, men sender ut din faktura kostnadsfritt til din registrerte e-postadresse.

Når mottar jeg fakturaen?

Faktura sendes ut i starten av hver måned med forfallsdato den 20.

Forfallsdatoen er den samme for alle våre kunder og kan dessverre ikke endres.

Hvordan betaler jeg fakturaen?

Fakturaen betales ved å benytte konto- og KID-nummeret på tilsendte faktura. Du kan fint velge å delbetale din utestående faktura. Påse da å betale minstebeløpet som fremgår av fakturaen. Minstebeløpet utgjør 3 % av din utestående saldo, eller kr 300,- dersom din saldo er lavere enn kr 10.000,-. Betalingsinformasjonen er også tilgjengelig på Min Side og er den samme hver måned.

HUSK! Påse å alltid benytte korrekt KID-nummer ved innbetaling.

Hvorfor har jeg fått rentetransaksjon på min faktura?

Det kan være flere årsaker til at du har fått en rentetransaksjon på din faktura. Ved for sen innbetaling påløper det renter. For kontantuttak og overføringer fra kortet påløper det renter fra transaksjonsdato. Merk at kredittkortbruk hos Posten og Post-i-butikk registreres som kontantuttak og vil være rentebærende transaksjoner.

Jeg har betalt faktura, hvorfor får jeg purring?

Dersom innbetaling til siste forfall ikke er mottatt innen ny faktura utsendes, vil du motta en purring. Har du betalt fakturaen ved månedsskiftet kan vi ha sendt deg purring før innbetalingen ble registrert i våre systemer. Se i så fall bort fra purringen.

Vi anbefaler deg å sjekke dine transaksjoner og innbetalinger jevnlig på Min Side under "Transaksjoner".

Jeg betalte fakturaen for sent og kortet ble sperret. Kan dere åpne det?

Dersom kortet ditt er blitt sperret på grunn av for sen innbetaling av fakturaen, vil kortet automatisk åpnes så fort en ajourinnbetaling blir registrert. Vi kan normalt ikke manuelt overstyre dette.

Bruk av kortet

Hvor mye kan jeg ta ut i minibank?

Uttaksgrensen er kr 10 000,- per 30 dager.

Hva koster det å bruke kortet?

Det er ingen transaksjonsgebyrer på kortet. Varekjøp er også rentefritt i inntil 50 dager. Betaling av regninger og overføringer via Min Side, samt kontantuttak rentebelastes fra transaksjonsdatoen. Merk at transaksjoner i utlandet pålegges et valutapåslag på 1,75 %. Ekstra kostnader ved uttak i minibank kan også forekomme, men dette er det i så fall minibankeier og ikke Komplett Bank som belaster.

Hvor ser jeg siste transaksjoner på mitt kort?

Dine siste korttransaksjoner finner på Min Side under "Transaksjoner". Velg "Logg inn" øverst til høyre og benytt BankID eller BankID på mobil ved innlogging.

Vær oppmerksom på at nylige gjennomførte kjøp kan ligge som reservasjoner og vil først vises med full informasjon når kjøpstransaksjonen har nådd Komplett Bank.

Hvordan betaler jeg med kredittkortet på nett?

Sikkerhetsnivået ved betaling på nett varierer. Enkelte nettsteder krever «3D secure», hvilket innebærer at du oppgir kortinformasjon og autoriserer betalingen med Bank ID. Brukerstedene har ulik praksis på dette. Nettbutikker som bruker «3D Secure» har økt sikkerhet, noe som minimerer risikoen for kortmisbruk.

CVC2-kode er vanlig å måtte oppgi ved kjøp på internett. Denne koden er de tre sifrene i signaturfeltet på baksiden av kortet.

Hvordan overføre penger fra kortet?

Du kan overføre penger fra kredittkortet til din private konto eller betale en regning direkte fra Min Side. Overføringen vil normalt være tilgjengelig på mottakers konto i løpet av 2 virkedager. Merk at rente løper fra transaksjonsdato ved overføringer og regningsbetalinger.

Vi har laget en detaljert veiledning, se gjerne denne.

Kortet mitt virker ikke. Hva gjør jeg?

Sjekk at kortet ditt er i god stand, uten skader og slitasje. Avviste forsøk kan også skyldes tekniske feil hos brukerstedet. Ta kontakt med kundeservice for mer informasjon eller dersom vi skal bestille et nytt kort.

Merk at manglende betaling av faktura kan gi deg problemer med å bruke kortet.

Betalingsutsettelse i opptil 9 måneder

Hva koster det å utsette betalingen av enkeltkjøp?

Du vil bli belastet et gebyr for hver betalingsutsettelse du oppretter og gebyret avhenger av hvor lenge du ønsker å utsette betalingen av varekjøpet.

3 måneder = 249.-
6 måneder = 329.-
9 måneder = 449.-

Varekjøpet er rentefritt i utsettelsesperioden

Se prislisten for mer informasjon

Hvordan velger jeg betalingsutsettelse?

Du kan velge å utsette betaling ved å gå til transaksjonslisten på Min Side og trykke på informasjonstegnet (i) på det varekjøpet du ønsker å utsette. Du bekrefter så hvilken periode du ønsker og bekrefter valget med BankID.

Merk at du må velge betalingsutsettelse i samme måned som kjøpet er gjort.

Gjelder betalingsutsettelse for hele fakturaen eller kun et enkelt varekjøp?

Opprettelse av betalingsutsettelse vil kun være gyldig for det gjeldende varekjøpet du utsetter. Dersom du ønsker å utsette flere varekjøp må du betale utsettelsesgebyr for hvert varekjøp du utsetter.

Når må jeg betale gebyret for betalingsutsettelse?

Gebyr for betalingsutsettelse belastes ditt kort umiddelbart og må betales på neste faktura.

Hvis jeg utsetter et kjøp vil jeg fortsatt ha tilsvarende tilgjengelig kreditt?

Nei, det utsatte kjøpet blir trukket fra din tilgjengelige kreditt.

Min Side

Hvordan logger jeg inn på Min Side?

Du logger enkelt inn ved bruk av BankID eller BankID på mobil utstedt av en annen norsk bank.

Velg "Logg inn" øverst til høyre og deretter "Kredittkort".

Jeg får feilmelding når jeg skal logge inn. Hva gjør jeg?

Sjekk først at du har riktig passord på BankID'en din. Dersom denne er sperret, ber vi deg om å ta kontakt med utstederbanken for å låse den opp.

Dersom din BankID ikke fungerer kan du forsøke å slette netthistorikken, eller prøve en annen nettleser.
Du kan også finne nyttige verktøy for din BankID her.

Forsikring

Hvilke forsikringer er inkludert i kortet?

Komplett Bank MasterCard tilbyr deg som kunde unike forsikringsordninger.

Inkludert i kortet har du alltid følgende forsikringer tilknyttet dine kjøp:
- ID-tyveriforsikring
- Kjøpsforsikring
- Reise- og avbestillingsforsikring

I tillegg tilbyr vi en kostnadsfri Betalingsforsikring i opptil tre måneder til nye kortkunder, dersom du kvalifiserer for dette. Fullstendige vilkår finner du i prislisten.

Hva er Betalingsforsikring?

Som kortkunde i Komplett Bank får du i opptil de tre første månedene kostnadsfri betalingsforsikring hvis vilkårene for dette er tilstede. Betalingsforsikringen dekker innbetaling av minstebeløpet på ditt kredittkort hver måned dersom du blir permittert, arbeidsufør eller innlagt på sykehus. Ved tap av liv dekkes hele utestående saldo

Vilkårene for at forsikringen skal være gjeldende er som følger:

  • Er ikke kjent med forestående arbeidsledighet/permittering
  • Kan utføre arbeid uten innskrenkning og ikke vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste år
  • Ikke kjent med eksisterende sykdom/skade. Ikke kjent med sykdom, skade som kan føre til dødsfall eller kritisk sykdom
  • Er fast ansatt i minst 16 timer i uka eller selvstendig næringsdrivende, i minst seks sammenhengende måneder forut for kjøp
  • Er ikke fylt 66 år

Les forkjøpsinformasjon og fullstendige vilkår her.

Hvordan melder jeg skade?

Skademeldingsskjema finner du ved følge linken under:
Meld skade

Reklamasjon

Jeg har oppdaget ukjente transaksjoner på mitt kort. Hva gjør jeg?

Det første du bør gjøre er å se gjennom ordrebekreftelser og kvitteringer for å se om du finner et kjøp fra denne datoen som stemmer overens med beløpet. Noen brukersteder kan ha en fakturatekst som er annerledes enn brukerstedets egentlige navn. Finner du ikke ut av det kan du kontakte oss på telefon 21 00 74 50.

Dersom du oppdager en transaksjon for et kjøp som ikke er foretatt av deg, ta kontakt med kundeservice for å registrere en reklamasjonssak. Har du allerede sperret kortet kan du fylle ut dette skjemaet og returnere til reklamasjon@komplettbank.no.

Tips: Lagre skjemaet lokalt på din PC for å skrive direkte i dokumentet.

Kan jeg finne mer informasjon om transaksjoner foretatt med mitt kort?

Kundeservice kan i sine systemer se noe mer informasjon enn hva som fremkommer på faktura og Min Side. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål angående spesifikke transaksjoner, slik at vi kan se på saken.

Jeg trenger kvittering for et kjøp. Har dere kopi?

Vi sitter ikke på underbilag på transaksjoner.
Vennligst kontakt brukerstedet for å få tilsendt kopi av kvittering.

Jeg har bestilt en vare som jeg ikke har mottatt. Kan dere hjelpe meg?

Før vi kan hjelpe deg, ber vi deg om å ta kontakt med brukerstedet angående saken. Ta gjerne kontakt skriftlig, men ring også. Ta vare på all kommunikasjon med brukerstedet for å kunne dokumentere dette ved en eventuell reklamasjonssak.

Dersom du ikke kommer noen vei med brukerstedet kan du registrere en reklamasjon hos oss. Legg da ved kvitteringer og dokumentasjon på kontakt med brukerstedet. Fyll ut dette skjemaet for å registrere en reklamasjon

Tips: Lagre skjemaet lokalt på din PC for å skrive direkte i dokumentet.

Jeg har aldri mottatt noe kort, men har fått tilsendt faktura. Hvorfor?

I disse tilfellene, ber vi deg kontakte oss så raskt som overhode mulig da kortet kan være utsatt for misbruk. Kontakt kundeservice på telefon 21 00 74 50 for råd og videre prosess.

Må jeg politianmelde misbruk på kort?

Ja, for at vi skal kunne starte undersøkelser og gå videre med reklamasjonen trenger vi bekreftelse på at forholdet er politianmeldt.

Hvordan reklamerer jeg?

Har du ikke mottatt betalt vare, mottatt en falsk vare eller blitt dobbeltbelastet?
Vennligst fyll ut dette skjemaet 

Har du oppdaget ukjente transaksjoner foretatt med ditt kort?
Vennligst fyll ut dette skjemaet 

Returner skjemaet sammen med nødvendig informasjon/dokumentasjon til reklamasjon@komplettbank.no
Tips: Lagre skjemaet lokalt på din PC for å skrive direkte i dokumentet.

Sperring av kort

Hvordan sperrer jeg kortet mitt?

Dersom du har mistet kortet ditt er du viktig at du sperrer dette så raskt som mulig. Du kan sperre kortet ved å ta kontakt med oss på telefon (+47) 21 00 74 50. Sperretjenesten er døgnåpen.

Kontakt banken

Trenger du hjelp?

Kontakt oss på telefon 21 00 74 50
eller på e-post

Åpningstider Kundeservice:
mandag til fredag kl 09-16

Vår sperretjeneste er døgnåpen på telefon (+47) 21 00 74 50

Postadresse:
Komplett Bank ASA
Postboks 448
1327 Lysaker

Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer en Handlekonto?

En Handlekonto er en konto der du kan samle alle fakturaer fra nettkjøp. Du vil få én månedlig faktura, hvor vi kun krever et minstebeløp innbetalt. Utover dette bestemmer du nedbetaling helt selv. Nye kjøp som gjøres på faktura eller utsatt betaling, vil overføres din konto dagen etter forfall. Du trenger derfor ikke bekymre deg for en innbetaling med en gang. 
 

Jeg har ikke mottatt min månedsfaktura for Handlekonto. Hva gjør jeg?

Dersom du ikke har mottatt noen e-poster fra oss enda, kan det hende at vi har feil e-postadresse. Vennligst ta kontakt med oss dersom du mistenker dette.

Enkelte e-poster havner i søppelpost, det kan være slik at dine innstillinger gjør at e-posten fra oss havner her. Finn frem e-posten i søppelpost, og marker den som «ikke nettsøppel». Da vil du motta fakturaene fra oss i fremtiden.

Hvordan mottar jeg min faktura?

Alle våre fakturaer sendes per e-post når en ordre er sendt fra lager. Du vil motta detaljer via epost med vedlagt PDF dokument.

For kunder med Handlekonto, Fleksibelt Lån og Kredittkort vil faktura sendes per e-post månedlig.

Hvordan oppretter jeg en Handlekonto?

Du kan når som helst gjøre om en faktura til en Handlekonto. Delbetaler du fakturaen søker du automatisk om en Handlekonto. For at Handlekontoen skal bli opprettet må du signere med BankID.

Du samler alle dine nettkjøpsfakturaer dersom du har en Komplett Bank Handlekonto. Her vil du få en enklere oversikt over alle dine kjøp.

Hva er minimum å betale?

Vi vil alltid gi deg mulighet til å betale inn et beløp mellom minstebeløpet og skyldig saldo. Minstebeløpet du kan betale omfatter 3% av utestående saldo per 1. i gjeldende måned, eller 50 kr. Her vil den høyeste verdien av disse være gjeldene. 

Bruk av Handlekonto

Hvordan fungerer en Komplett Bank Handlekonto?

En Handlekonto er en konto der du kan samle alle fakturaer fra nettkjøp. Du vil få én månedlig faktura, hvor vi kun krever et minstebeløp innbetalt. Utover dette bestemmer du nedbetaling helt selv. Nye kjøp som gjøres på faktura eller utsatt betaling, vil overføres din konto dagen etter forfall. Du trenger derfor ikke bekymre deg for en innbetaling med en gang. 

Hvordan oppretter jeg en Handlekonto?

Du kan når som helst gjøre om en faktura til en Handlekonto. Delbetal fakturaen som anvist for å starte et signeringsløp. Om du delbetaler en faktura, vil vi sende deg en signeringslink. Denne kan du raskt signere med BankID, og ved forfall vil din faktura bli overført til Handlekonto.

Med en Handlekonto vil du få en bedre oversikt over alle dine fakturaer. Videre vil du motta én månedlig faktura hvor alle dine kjøp har blir samlet.

Hvordan handler jeg med min Handlekonto?

Når du handler med faktura på nett, vil gjenstående saldo på fakturaen overføres din aktive Handlekonto ved forfall. Så lenge din konto er ajour vil dermed alle fakturakjøp overføres automatisk. Du trenger derfor bare forholde deg til én månedlig faktura.

Hvor mye kan jeg totalt handle for på min konto?

Vi vil alltid gjøre en individuell vurdering på enhver kunde. Denne grensen vil variere fra person til person, som baseres på mottatt informasjon og til tider en kredittsjekk. Ved nye kjøp vil vi muligens be om samtykke, dersom vi skal kunne øke din grense.
 

Hvordan overfører jeg min faktura når jeg har en konto?

Hvis du allerede har en konto, vil en faktura automatisk overføres konto etter forfallsdato. Du trenger derfor ikke gjøre noe med utestående fakturaer. Ta kontakt om du har noen ytterligere spørsmål. 
 

Kan jeg bruke andre betalingsmåter når jeg har en konto?

Du kan selvfølgelig velge andre betalingsmetoder når du har en Handlekonto. Merk at dette må gjøres i kassen når du velger betalingsmetode. Du kan også betale fakturaen før den overføres til Handlekonto. Overføringen skjer først ved forfall, hvilket betyr at du har 14 dager før fakturaen overføres til din konto. Du kan når som helst delbetale eller betale hele fakturaen.

Delbetalingsplan 12, 24 eller 36 mnd

Hvordan fungerer en delbetalingsplan?

En delbetaling er et av flere betalingsalternativ i kassen. Her vil du få en jevnt fordelt plan, hvor du betaler et fast beløp hver måned i 12, 24 eller 36 måneder. Det påløper et etableringsgebyr ved oppstart på kr 299. Dette er inkludert i planen og er dermed fordelt utover nedbetalingstiden. 

Hvilket beløp, og når skal jeg betale?

Beløpet du må betale hver måned gjenspeiler planen og avtalen du signerte. Dette beløpet står for 1/12, 1/24 eller 1/36 – da det er et fast beløp hver måned i valgt periode. Fakturaen blir sendt ut på e-post i starten av hver måned, med forfall den 15. samme måned. Planen er en del av Handlekonto og vil derfor være på samme faktura. 

Hvordan oppretter jeg en delbetalingsplan?

En delbetalingsplan er kun tilgjengelig i kassen, og er ett av flere betalingsmetoder som kan bli foreslått. 

Hvorfor har jeg en konto når jeg har bedt om delbetaling?

Når du signerer avtalen om en delbetalingsplan, signerer du også avtalen om en Handlekonto. Planen er definert som en kampanje under produktet Handlekonto, hvilket betyr at du vil aktivere en konto som kan benyttes ved fremtidige kjøp. 

Jeg kan ikke betale denne måneden? Hva skjer nå?

Dersom du ikke kan betale en faktura i tide, vil du gå over i purring. Din plan vil brytes og saldo går over til Handlekonto. Her vil det påløpe ekstrakostnader i form av forsinkelsesrenter og et purregebyr. Vi vil sende ut varslinger på e-post og SMS for å informere om den forfalte fakturaen. Det er dessverre ingen mulighet å utsette denne, og fakturaen vil fortsette i purreløpet til vi mottar en innbetaling.

Kan jeg innbetale mer enn beløpet på fakturaen? Hva gjør dette med nedbetalingstiden?

Dersom du har en nedbetalingsplan fra nettkjøp med fast månedlig beløp, vil en overbetaling korte ned betalingstiden. Beløpet vil forbli det samme hver måned, men i en kortere periode enn tidligere forespeilet. 

Utsatt betaling

Hvordan fungerer utsatt betaling?

Utsatt betaling er et av flere betalingsalternativ i kassen. Du kan velge å utsette betalingen for ditt kjøp i 3 eller 6 måneder, mot et gebyr på respektive 259 kr og 345 kr. Dette betyr at du kan fullføre kjøpet i dag, men betale senere. Forutsatt at gebyrfakturaen er betalt innen riktig tid.

Når skal jeg betale gebyret?

Etter at varen er sendt fra lager vil vi sende en gebyrfaktura til din registrerte e-postadresse. Denne fakturaen har 14 dagers forfall. Dersom gebyrfakturaen ikke betales til riktig tid, vil hele kjøpet forfalle til betaling.

Jeg har ikke mottatt gebyrfakturaen. Hva gjør jeg?

Dersom du ikke har mottatt noen e-post fra oss enda, kan det hende at vi har feil e-postadresse. Vennligst ta kontakt med oss dersom du mistenker dette.
Enkelte e-poster havner i søppelpost, det kan være slik at dine innstillinger gjør at e-posten fra oss havner her. Finn frem e-posten i søppelpost, og marker den som «ikke søppelpost». Da vil du motta fakturaene fra oss i fremtiden.

Jeg valgte utsatt betaling, men har nå fått en purring på hele beløpet. Hvorfor?

Dersom vi ikke har mottatt betaling av gebyrfakturaen innen riktig tid, anses avtalen om utsatt betaling som brutt og hele kjøpet forfaller til betaling. Dette betyr at du ikke lenger kan få utsatt betaling. Derimot er det mulig å få fakturaen overført til en Handlekonto. Velger du å betale minstebeløpet som er kommunisert på purringen, søker du automatisk om en Handlekonto.

Når vil jeg motta fakturaen for selve kjøpet?

Du vil motta fakturaen for kjøpet på e-post 14 dager før perioden for utsatt betaling utløper. Denne fakturaen har 14 dagers forfall, og forfallsdato er altså 3 eller 6 måneder etter at du foretok kjøpet.

Jeg ønsker å betale inn mer enn bare utsatt gebyret, hva gjør jeg?

Dersom du ønsker å betale mer enn utsatt gebyret kan du gjøre det til samme konto og KID-nummer som står kommunisert på gebyrfakturaen. Du kan foreta flere innbetalinger til dette KID-nummeret, frem til fakturaen for selve kjøpet blir generert. 

Innbetaling

Har dere mottatt min betaling?

Avhengig av bank, kan det ta 1-3 virkedager før betaling blir registrert hos oss. Du kan selvfølgelig kontakte Kundeservice her for å få svar på dine spørsmål.

Hva er minimum å betale av min faktura?

Minimumsbeløp å betale på din faktura kan variere. Sjekk din faktura som er sendt per e-post, eller ta kontakt med kundeservice. Minstebeløpet er som oftest 3% av totalt beløp, eller kr 50. Her vil den høyeste verdien av disse være gjeldene.

Hvordan fungerer en nettkjøpsfaktura?

Du kan velge Komplett Bank Faktura som betalingsmetode når du handler i en nettbutikk vi samarbeider med. Som privatperson har du 14 dagers betalingsfrist, med mulighet til å søke om en Handlekonto for å samle alle nettkjøpsfakturaer.

Har hver faktura forskjellig KID og kontonummer?

Hver faktura fra netthandel vil ha forskjellig KID-nummer. Dersom du har en Handlekonto, Fleksibelt Lån eller Kredittkort vil KID-referansen din være den samme hver måned. 

Kan jeg innbetale mer enn beløpet på fakturaen? Hva gjør dette med nedbetalingstiden?

Du velger selv hvor mye du vil betale på hver faktura. Minstebeløpet må alltid dekkes for å unngå purring.

Hvor finner jeg Komplett Bank kontoopplysninger?

Du kan alltid finne betalingsinformasjon på fakturaen sendt per e-post.

Kontonummer og bankgiro er som følger:

Handlekonto og nettkjøp er 97500725595 (SEB)
Lån er 60120641495 (Nordea)
Kredittkort er 60120573953 (Nordea)

Tilbyr Komplett Bank eFaktura?

Vi tilbyr for tiden ikke eFaktura, men sender ut din faktura kostnadsfritt på e-post.

Forsinket leveranse og retur

Jeg har returnert varene mine - hva skal jeg betale?

Fakturaen må betales, til tross for en retur. Det er butikkens ansvar å korrigere det returnerte beløpet, gitt at varen er godkjent i henhold til retur, reklamasjon eller angrerett. Dersom du har kontaktet butikken og varen returneres, vil beløpet oppdateres om kort tid. Ta gjerne kontakt med Kundeservice om beløpet ikke er oppdatert ved forfall. 

Får jeg en ny faktura når jeg har returnert varer?

Vi vil ikke sende ut en ny faktura hvis en vare er returnert. Fakturabeløpet er endret deretter, og dersom du ønsker eksakt beløp kan ta kontakt med kundeservice. Samme KID og kontonummer gjelder fortsatt. 

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Kontakt oss på telefon 21 00 74 50
- tastevalg 3 for "Handlekonto og nettkjøp" eller på e-post


Åpningstider Kundeservice:
mandag til fredag kl 09-16

Søknad

Hvem kan åpne Høyrentekonto i Komplett Bank?

For å åpne innskuddskonto må du ha norsk personnummer, være fylt 18 år og ha BankID eller BankID på mobil. Det er i tillegg et krav om folkeregistrert adresse i Norge.

Er Komplett Bank medlem av Bankenes Sikringsfond?

Ja, alle norske banker er medlemmer i Bankenes sikringsfond, Komplett Bank inkludert. Garantien fra Bankenes sikringsfond gjelder for innskudd en kunde har i en av medlemsbankene, inkludert rente, opp til garantibeløpet på to millioner kroner.

Kan renten på min Høyrentekonto endres?

Høyrentekonto fra Komplett Bank har flytende rente. Eventuelt varsel om renteendring i kundens disfavør vil Komplett Bank sende ut 2 måneder før endelig rentejustering.
Komplett Bank har et ønske om å tilby konkurransedyktige innskuddsbetingelser over tid.

Må jeg bytte min hovedbankforbindelse?

Det er ikke nødvendig å bytte hovedbankforbindelse for å gjøre et høyrenteinnskudd hos Komplett Bank. For enkelte vil det dessuten gi en ekstra forsikring å holde innskudd hos hver enkelt bank lavere enn garantisummen fra Bankgarantifondet.

Overføring

Hvordan gjør jeg et innskudd til min Høyrentekonto?

Etter at kontoen er opprettet vil du motta ditt personlige KID-nummer i avtaledokumentene. Innbetaling til din konto gjør du ved å benytte felles kontonummer 6012.06.41487 i tillegg til ditt personlige KID-nummer.

Hvordan overfører jeg penger fra min Høyrentekonto i Komplett Bank?

Overføringer og betalinger fra konto registrerer du selv på «Min Side». Beløpet vil normalt være på mottakerkontoen påfølgende bankdag og senest innen to bankdager.

Vi tilbyr kun overføringer til personlige konti uten bruk av KID-nummer.

Kontakt banken

Trenger du hjelp?

Kontakt oss på telefon 21 00 74 50
eller på e-post

Åpningstider Kundeservice:
mandag til fredag kl 09-16

Vår sperretjeneste er døgnåpen på telefon (+47) 21 00 74 50

Postadresse:
Komplett Bank ASA
Postboks 448
1327 Lysaker

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Kontakt oss på telefon 21 00 74 50
eller på e-post

Åpningstider Kundeservice:
mandag til fredag kl 09-16

Vår sperretjeneste er døgnåpen på telefon (+47) 21 00 74 50

Postadresse:
Komplett Bank ASA
Postboks 448
1327 Lysaker

Kundeforhold

Hvordan endrer jeg mitt navn og min postadresse?

Vi benytter dine Folkeregistrerte opplysninger for oppdatering av navn og adresse.
Disse opplysningene vil bli oppdatert automatisk.

Hvordan endrer jeg mine kontaktopplysninger?

Ønsker du å endre dine kontaktopplysninger, ber vi deg logge inn på Min Side og velge "Min Profil".

Hvordan sier jeg opp mitt kundeforhold?

Ønsker du å avslutte ditt kundeforhold, ber vi deg gjøre en skriftlig henvendelse per e-post eller post. Det er en forutsetning for å avslutte kundeforholdet at eventuelt lån eller kredittkort er innfridd og at du ikke har noe annet utestående med Komplett Bank i form av renter, gebyrer eller andre kostnader.

Oppsigelsen skal sendes på e-post.