Vennligst vent...

Priser og vilkår - Lån

Gjeldende fra 13.05.2019

Lånebeløp kr 10 000 – 500 000

Etableringsgebyr:

Nytt lån

Refinansieringslån


kr 450 - 1 990

kr 0

Nominell rente (flytende) 7,9 % – 24,9 %
(individuell vurdering)
Årlig effektiv rente 16,9 %*
Termingebyr kr 35
Årsgebyr kr 0
E-postfaktura kr 0
Uttaksgebyr
kr 0
Papirfaktura (valgfri)
kr 35
 
Betalingsforsikring (valgfri) 0,25 % av saldo per måned
Behandlingsgebyr (ved manuelle endringer og økning av låneramme) kr 200 - 450

*Låneeksempel med mest benyttet rente ved tildelt lån på kr 65 000 over 5 år, nominell rente 14,3 % / effektiv rente 16,9 %, etableringsgebyr kr 640, totalt: kr 94 333. Løpetid 1-5 år.

Lånebetingelser (lånebeløp og rente) settes individuelt  basert på en vurdering av søkerens økonomiske situasjon og angitt ønske om størrelsen på lånebeløpet. Kredittforhøyelse på eksisterende låneavtale vil kunne innvilges basert på en ny vurdering etter ønske fra lånetaker. 

Lånet kan innfris kostnadsfritt når som helst under lånets løpetid. 
Renter av enhver tids benyttede lånebeløp kapitaliseres månedlig. Forfallsdato er 20. i hver måned.

Produktet reguleres av finansavtaleloven. Kostnader kan endres med 6 ukers varsel dersom de er i kundens disfavør.

Fullstendige lånevilkår finner du her.
Betalingstjenester og kontohold finner du her.

Forsikringer

Du finner mer informasjon om betalingsforsikring, vilkår og forkjøpsinformasjon her