Til hovedinnhold

Ledige stillinger i Komplett Bank

Hvorfor jobbe hos oss? 

Faglig og personlig utvikling

For Komplett Bank er det viktig med læring og utvikling i jobben. Vår organisasjonskultur bygger på kunnskapsdeling og diversifisering av arbeidsoppgaver, på den måten oppnår vi et miljø som oppmuntrer våre ansatte til å utfordre seg selv. Vi ønsker at våre ansatte skal samarbeide på tvers av ansvarsområder og avdelinger, og det er derfor viktig for oss med en god tilbakemeldingskultur, og vi har sterkt fokus på lederutvikling.
Der det er mulig, rekrutterer vi internt.

Likestilling og mangfold

For å sikre høyeste grad av innovasjon og verdiskapning legger vi stor vekt på likestilling og mangfold i ansettelser. Dette er også en viktig del av vårt daglige arbeid. Som en følge av dette har vi over 20 ulike nasjonaliteter i banken og har god kjønnsfordeling på tvers av avdelinger og hierarki. I Komplett Bank verdsetter vi ulike synspunkter og tilbakemeldinger. Vi verdsetter at våre ansatte kommer fra ulike bakgrunner og tilføyer ulike erfaringer inn i sitt arbeid i banken.

Innovasjon

Bank- og finansbransjen er i stadig utvikling og blir stadig mer digitalisert. Økende konkurranse fra nye produkter og aktører, og nye krav fra kunder og myndigheter, kreves hurtig omstilling og stor grad av innovasjon. For å holde tritt med denne utviklingen vil vi dyrke innovasjonskraften gjennom effektiv benyttelse av våre ressurser og oppfordrer til en åpen dialog rundt ideutveksling i bedriften.

Sosialt miljø

Komplett Bank arrangerer flere sosiale aktiviteter i løpet av året, som er med på å styrke miljø og samarbeidskultur internt. Vi deltar på ulike sportsarrangementer og tilbyr ukentlig trening innen ulike grener. Vi har blant annet løpegrupper i trening for Sentrumsløpet og Holmenkollstafetten. Vi har også tradisjon for å delta på Finans NM i fotball. Vi har også sosiale arrangementer i løpet av året hvor vi varierer aktivitet fra gang til gang.

Ledige stillinger

Under finner du våre ledige stillinger: